Grunden är lagd

Ledare · Monica Bellgran · Professor · KTH · Hållbar produktionsutveckling · 2018-02-28

KTH Leancentrum Monica Bellgran ProduktionslyftetKTH Leancentrum i Södertälje är en viktig mötesplats för företag och andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för Lean. Vi ser att Lean som koncept eller filosofi verkligen kan knyta samman människor från olika sektorer och vi vet av erfarenhet att Lean tillämpas brett – ett paradigm med start i verkstadsindustrin har blivit till en regional styrka och identitet, inte minst tack vare Johanna Strömgrens uthålliga och engagerande arbete som föreståndare för KTH Leancentrum och regionledare för Produktionslyftet.

Stockholmsområdet behöver en tydlig samlingspunkt kring Lean då det inte är lätt att hitta rätt i det breda utbud som finns. Samverkan med Mälardalsregionen är också avgörande, där vi kanske inte varit lika framgångsrika som våra kollegor på exempelvis västkusten. Med närmare tre miljoner människor på plats och ett stark näringsliv har vi alla förutsättningar. Att sedan Södertälje utgör ett naturligt centrum i bågen runt Mälardalen från Eskilstuna via Södertälje till Stockholm och vidare kan vi till stor del tacka Scania och AstraZeneca för. Deras engagemang och framgång när det gäller Lean produktion banar väg för andra företag och organisationer.

I kölvattnet följer ett stort intresse inte bara från teknikföretag och verkstadsindustri, vi ser en framväxande Lean-kultur också inom exempelvis livsmedelsindustrin, Life Science och offentlig sektor. Byggsten för byggsten kommer på plats, där även den nationella kopplingen till Produktionslyftets centralt spelar en viktig roll för ett koordinerat samverkande. Allt sammantaget har vi en spännande tid framför oss, också med tanke på digitalisering, automation och hållbarhet. I kontakten med företag lyfter vi ofta vikten att ha en stabil Lean-grund att bygga exempelvis digitaliseringen på. Även digitaliseringslösningar bör väljas utifrån vad som adderar värde snarare än vad som är tekniskt möjligt. Det blir en självklarhet för företag som jobbat länge med Lean.

Monica Bellgran · Professor · KTH · Industriell Produktionsledning
(berättat för Björn Stenvall)

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer