Hållbarhet – en framtida hygienfaktor

Ledare · Magdalena Johansson • Almi Företagspartner Halland AB · 2016-09-29

Som VD på Almi Företagspartner Halland AB och tillika hållbarhetsansvarig inom Almi-koncernen vill jag passa på att ägna följande rader åt kopplingen mellan tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. Produktionslyftets satsning handlar om att effektivisera för att på så sätt använda resurserna på ett mer effektivt sätt. För att citera Per Grankvist, som föreläser inom hållbarhet, kan hela hållbarhetsfrågan sammanfattas i just det: ”Hållbarhet handlar enbart om att använda våra resurser smart”. Så när UPS bestämde sig för att deras transportbilar bara skulle göra högersvängar i New York för att det är snabbaste sättet att komma fram så får det också en positiv miljöeffekt och är således mer hållbart, men resultatet är en effekt av att de behövde kunna leverera fler paket på kortare tid.

Utöver resursanvändning illustrerar exemplet väl att hållbarhetsarbetet behöver utgå från företagets affärsmodell och måste leda till en positiv effekt på företagets lönsamhet och långsiktiga tillväxt. Med det sagt är det ändå så att alla företag behöver reflektera över frågan redan nu även om det inom vissa branscher, exempelvis transportnäringen, är svårt att hitta ett mervärde i ett hållbarare kunderbjudande. Om hållbarhet idag är ett positivt tillskott kommer det i framtiden att vara en hygienfaktor, inte minst när det kommer till att kunna attrahera rätt personal.

Inom Almi kommer vi under hösten att förstärka vårt erbjudande till företagen inom hållbarhetsområdet. Då arbetar vi med alla delar – både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – för att stärka företagens lönsamhet och tillväxtpotential.

Magdalena Johansson • Almi Företagspartner Halland AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer