Hälsning från Industridagen Mitt

Notis · 2023-09-21

Industrins omställningsförmåga var i fokus vid Industridagen Mitt den 14 september i Sundsvall. Samtidigt offentliggjordes IUC Västernorrland som ny nod i IUC-familjen och projektet Smart industriell modernisering i mittregionen (SIMMITT) summerades. Från Produktionslyftet medverkade programledningen och flera företag som har deltagit i företagsprogrammen.

Till vänster moderatorerna Janita Palmqvist, vd IUC-Z Group, Fredrik Munkby, iTid, Annica Karlsson, vd IUC Västernorrland, och Anna Lundström, iTid. Till höger Marcus Edholm från Produktionslyftsföretaget Delta Nordic.

– Vi gör nationella insatser för att möta industrins utmaningar, säger Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet. Pandemin, AI och globala konflikter har en stor påverkan, och vi ser också att produktiviteten och tillväxten i branschen saktat ner.

Flera företag som deltog under konferensen berättade om positiva erfarenheter från samarbeten och förändringsarbete. Det gällde allt från effektivare produktionsmetoder och minskning av slöseri till att ha gått i mål med lyckade examensarbeten. Företag och organisationer som medverkade som inspiratörer och experter var bland andra Elkapsling, Driv Innovation, RISE, BAE Systems Hägglunds, Permobil Produktion och Delta Nordic.

Konferensen arrangerades inom ramen för samarbetet mellan Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum.

Läs referat från konferensen hos SIMMITT →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer