Halverad ledtid hos Johpomek

Notis · 2008-12-28

Den 17 november genomfördes en SMED-övning i svetsavdelningen hos Johpomek i två grupper fördelade på två stationer: En manuell och en robotsvets. Idag har de en schablon i produktionsplaneringen på 30 minuters ställtid, men det visade sig att det inre stället i manuella stationen var 2,5 minuter och i robotcellen 9,5 minuter. Det yttre stället var till största delen materialhantering. Därför blir ställtiden längre ju större batch man jobbar med. Eftersom batcherna har minskat de senaste åren har också ställtiderna minskat utan att planeringssystemet har uppdaterats. Nu siktar Johpomek på att låta annan personal än svetsarna göra det externa stället och minska batcherna ytterligare. Detta kommer att leda till ännu kortare stillestånd och därmed ökad flexibilitet och kortare ledtid. Efter nyår kommer Johpomek att ha halverat ledtiden i produktionen. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer