Halvtidsavstämning hos Berco i Skellefteå

Notis · 2012-10-30

I mitten av oktober gjordes en halvtidsavstämning hos Berco Produktion med reflektion kring arbetet så här långt. Införandet av daglig styrning och förbättringsgrupper har varit helt rätt för företaget och de har även tagit fram en bra avvikelsehantering i produktionen. Projekt och inberedning av nya jobb följs upp dagligen vilket medfört att planerna har kunnat hållas bättre. Fokusområden framöver är produktivitet och leveranssäkerhet. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer