Handlingsplan med förbättringsförslag

Notis · 2013-06-25

Hos ACAB i Alfta genomfördes i mitten av maj en coachningsinsats kring standardiserat arbetssätt i montering, en effektiv dag med positiva medarbetare. Flera förbättringsförslag togs fram, där en del blev inplanerade för snabb åtgärd medan andra hamnade i den fortlöpande handlingsplanen. Dagen avslutades med en diskussion kring de tavlor som placerats ut i verksamheten. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer