Handlingsplan och Lean-spel hos Roplan

Notis · 2008-08-28

Från Roplan hade fyra personer ett planeringsmöte med Produktionslyftets Lean-coacher i mitten av juni. Främst diskuterades framtagningen av företagets produktionssystem med en genomgång av vad de kommit fram till. Under dagen fortsatte arbetet med underlaget, då de även lade upp planer för ett Lean-spel med personalen samt en preliminär handlingsplan i samband med 7,5-poängsutbildningen i Lean. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer