Hannells Väg Framåt

Notis · 2009-10-28


Hannells Industrier i Falkenberg tillverkar emballage i form av dunkar och fat med den äran. Men nu ska de bli ännu bättre. Under sommaren har en grupp med nyckelpersoner arbetat fram skriften med de grundläggande värderingar och principer som leda vägen i det fortsatta förbättringsarbetet inom hela företaget. Samtliga 130 medarbetare avsätter en dag till att reflektera och diskutera kring innehållet i Hannells Väg Framåt, som ska leda från bra till bättre och från bättre till bäst. Nästa steg är att arbeta praktisk med metoder som stödjer principerna. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer