Heidelberg Materials Precast Abetong vann årets Lean-byggare

Notis · 2023-10-04

Den 4 oktober genomförde den ideella föreningen Lean Forum Bygg sin årskonferens och under den efterföljande middagen delades utmärkelsen Årets Lean-byggare ut. Vinnare blev Heidelberg Materials Precast Abetong, som tidigare har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram.

Till vänster Heidelbergs presentation vid konferensen. Till höger glada vinnare efter prisutdelningen – Filip Sten, vd Precast Abetong, Beppe Harrysson, produktionsledare Vislanda H, Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda H, Branislav Dimitrijevic, produktionsledare Vislanda H, Emmie Karlsson, förändringsledare, Anders Olofsson, divisionschef Lantbruk Precast Abetong.

I sin presentation vid konferensen beskrev Paul Karlsson, fabrikschef på Heidelbergs Vislanda H, hur Produktionslyftets utvecklingsprogram blev starten på företagets utvecklingsresa. Han berättade bland annat att de har lyckats öka engagemanget och fått fart på förbättringsarbetet.

– Det är den enskilt största vinsten för oss, att medarbetarna tar större plats och bidrar mer till vår utveckling, säger Paul Karlsson. Vi genomför nu omkring 200 förbättringar per år där förslagen kommer från de som har bäst kunskap om vår verksamhet.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter det här företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

Deras mod, vilja och uthållighet har drivit igenom beteendeförändringar där företagets målbild idag är tydligt länkad med den dagliga verksamheten, där gemensamma arbetsmetoder och mångkunnighet tar mer plats, och där Lean-arbetet resulterat i tydliga kvantifierbara förbättringar. Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade, engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad. Ett föredöme och en inspiratör för all projektdriven verksamhet – oavsett produktionsmiljö.

För mer information, kontakta Christian Silvasti som var Heidelbergs coach i Produktionslyftet.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer