Heldag med värdeflödesanalys

Notis · 2007-06-28

Den åttonde 5p-utbildningen i Lean pågår för fullt. Kursen, som startade i maj, avslutas till hösten i september. Den 19 juni i sommarvärmen i Borås genomfördes den tredje träffen med en heldag om grunderna i värdeflödesanalys. Träffen genomfördes hos Ericsson, där teori blandades med praktik vid en analys av produktionen. Ulf Johansson är produktionschef hos Ericsson och var en av dem som deltog i förra 5p-kursen.

– Vi har tidigare använt en del av Lean-verktygen men utan att knyta samman dem för att få en samverkan mellan principer, metoder och tekniker, säger Ulf. Nu skapar vi en mer hållbar satsning över tiden. Ulf är starkt engagerad i praktiskt förändringsarbete i kombination med en organisatorisk kompetensuppbyggnad. Därför låter han produktions- och linjechefer gå 5p-kursen i olika omgångar för att etablera synsättet i organisationen. De arbetar kontinuerligt med sitt EBPS, Ericsson Borås Produktionssystem, inspirerat av bland andra Scania.

– Förutsatt att man verkligen gör sina hemarbeten för att skapa förståelse så är kursen både viktig och värdefull, menar Ulf.


Från värdeflödesanalysdagen på Ericsson i Borås. I bakgrunden Produktionslyftets Lean-coach Peter Lundin.

En av kursens deltagare är Daniel Björk, Lean-koordinator på Nimoverken, och för hans del har Lean-utbildningen förändrat synsättet. Även om Daniel haft en hel del med sig från TPM-arbetet på Volvo Power Train, där han tidigare arbetade, så är det en stor skillnad på ett mindre företag. På Nimoverken har Daniel en helt annan roll med överblick över helheten.

– I och med att det är ett mindre företag kan vi arbeta igenom ett område, byta layout och ganska snabbt få en effekt, säger Daniel. Vi flyttade faktiskt ett par punktsvetsar i veckan med gott resultat. Just nu fokuserar vi på styrning, planering och Kanban-frågor, vilket passar perfekt med kursens upplägg.

Produktionslyftets Birgitta Öjmertz, som höll i heldagen hos Ericsson, framhöll vikten av att inte bara göra en värdeflödesanalys en gång. Deltagarna måste fortsätta med hemarbetet kring nuvarande och framtida tillstånd.

– Det får inte bara bli ett produktionstekniskt verktyg, säger Birgitta. Det ska vara en naturlig del av det ständiga förbättringsarbetet. För mer information kontakta birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer