Helhet & förbättring för tillväxt & personal

Notis · 2017-12-21

Vid seminariet i samband med invigningen av nya KTH Södertälje och Södertälje Science Park den 31 januari bjuds du på ekofrukost genom projekt MatLust och det tidigare Produktionslyftsföretaget Saltå Kvarn representerar Produktionslyftet på scen. Seminariet fokuserar på hur vi genom att arbeta med ledarskap, hela arbetsflöden och systematisk förbättring kan skapa större värde för alla intressenter till våra organisationer, liksom att på ett hållbart sätt trygga såväl tillväxt som utvecklande arbetsplatser. Förutom Saltå Kvarn kommer du att få lyssna på mycket kunniga representanter för bland andra AstraZeneca, Norrtälje kommun och Scania.

Mer vet johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Klicka här för ytterligare information och anmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer