Herenco lät sig inspireras av Scania

Notis · 2014-09-29

Herencokoncernen har haft och har företag som deltar i Produktionslyftet, bland annat Emballator Lagan Plast, Emballator Ulricehamns Bleck, Emballator Mellerud Plast och Emballator Växjöplast. Med koncern-vd Lovisa Hamrin i spetsen var de i början av september på ett uppskattat studiebesök hos Scania i Södertälje, bland annat med tanke på utvecklingen av deras eget verksamhetssystem Herenco Way.

Kanske kan det även locka fler företag inom koncernen att söka till Produktionslyftet. På bilden ses från vänster Tomi Havela (Scania), Rolf Andén (stf vd Nyblomgruppen), Volkan Gamlik (Scania), Kenneth Bengtsson (ledamot Herencos styrelse), Christina Hamrin (ledamot Herencos styrelse), Lovisa Hamrin (vd Herenco), Hans Reich (Produktionslyftet), Hans Österfors (ledamot Herencos styrelse), Börje Axelsson (vd Hagab), Cecilia Skirhammar (ekonomichef Herenco), Lars-Gustaf Gustafsson (platschef Tectubes Hjo), Carl Johan Simonsson (vvd Herenco), Torbjörn Egerhag (ledamot Herencos styrelse), Anders G Carlberg (styrelseordförande Herenco), Thomas Nilsson (vd Vättern Industrier), Christina Björklund (vd Hallpressen), Christian Silvasti (vd Emballator Lagan Plast) och Gert Frick (Scania). Bakom kameran stod Robert Dubois (Scania och styrelsemedlem i Produktionslyftets styrelse). Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer