Historiskt steg för byggsektorn mot att bli en modernare industri

Ledare · Helena Lidelöw • Konstruktionschef Lindbäcks Bygg
Biträdande professor träbyggnad Luleå tekniska universitet · 2015-04-29

Som styrelseledamot i Lean Forum Bygg är det otroligt roligt att följa det som händer just nu inom svensk byggindustri. Intresset för Lean har aldrig varit större och antalet partnerföretag skjuter i höjden. Framförallt är det häftigt att det är företag av alla storlekar som hör av sig, det är inte bara de stora aktörerna med sina resurser som identifierar Lean som en väg framåt, det händer saker även på ”gräsrotsnivå”. Samtidigt finns det grundläggande skillnader mellan traditionell industri och byggindustrin, där vissa tankar och principer måste ifrågasättas och anpassas och där tillströmningen av företag tydligt visar vikten av Lean Forum Byggs arbete.

En annan tydlig signal på vad som händer är att det blir allt fler Produktionslyftsföretag inom byggsektorn, bland annat några bland våra medlemmar. Det intressanta är att de börjar se sin produktion som just en produktionsapparat, från att tidigare alltid sagt att ”det går inte att titta på bilindustrin, vi är så annorlunda”. Nu har man landat i att Lean till vissa delar mycket väl går att applicera även inom vår verksamhet, förutsatt att man är beredd på att ifrågasätta och anpassa. Det är mycket positivt att Produktionslyftet hjälper byggföretag att utvecklas och där jag ser fram emot att byggindustrin ska bli lika stark som övrig svensk industri som kan konkurrera med sin produktion – vi ska inte bara exportera produkter utan även kunskap.

Som grädde på moset har det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment blivit beviljat, där hela byggindustrin tillsammans konstaterat att vi måste utveckla oss. Programmet består i stort av två delar: Industriellt byggande och informationsteknologi via BIM (Building Information Model), med det grundläggande budskapet att vi måste inkludera hela värdekedjan hårdare. Det finns en stor överhörning mellan Lean och produktionsfrågan; med Smart Built Environment slår företagen fast att vi måste jobba gemensamt med dessa frågor, annars tar vi oss inte framåt. Här finns flera sammanfallande faktorer, där innovationsprogrammet erbjuder en bas för forskning och utveckling, Produktionslyftet hjälper företagen att omsätta kunskaper i praktiken och Lean Forum Bygg inspirerar fler aktörer att engagera sig.

Det är ett fantastiskt läge vi har om man som jag tror på integration. Min tolkning är att byggindustrin nu tar steget mot att bli en modernare industri, där det handlar om att våga göra saker annorlunda och skaka av sig bilden av en svårt konservativ industri. Med detta tar vi nya tag med sikte på framtiden!

Helena Lidelöw • Konstruktionschef Lindbäcks Bygg
Biträdande professor träbyggnad Luleå tekniska universitet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer