Hög aktivitet i Skaraverkens pilotgrupper

Notis · 2008-10-28

Den 14 oktober genomfördes ett uppföljningsmöte med Skaraverkens två pilotgrupper, i samband med ett möte med styrgruppen kring det fortsatta arbetet. Pilotgrupperna har startat sin ”slöserijakt” och fört upp aktiviteterna på de framtagna produktionstavlorna samt infört regelbundna möten. Det är viktigt med en samsyn kring tid och resurser med tanke på förändringsarbetet i grupperna, samtidigt som produktionen ska flyta på. Styrgruppen önskar dessutom starta ytterligare pilotgrupper samt starta en SMED-övning. Högt tempo! Bilden visare Skaraverkens Lars Lundgren – mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer