Höglöne- och lågkostnadsland med Lean

Ledare · Hans Reich · 2007-06-28


Höglöne- och lågkostnadsland med Lean I en värld med frihandel gäller det att ha produkter med bäst värde för pengarna. Under många år har den svenska kronans värde försämrats genom ett flertal devalveringar – en fungerande metod som snabbt ger resultat. Företagen har gjort stora vinster och arbetslösheten har hållits låg. Kapitalägarna har blivit allt rikare. Problemet har i stället blivit att vanliga svenskar har blivit allt fattigare. Många företag och organisationer har samtidigt blivit allt ineffektivare. Denna strategi är inte bra långsiktigt.

Vill vi inte att våra barn ska få minst samma levnadsstandard som vi själva har haft? Vill vi inte få valuta för våra skattepengar? Det är dags att satsa på att bli effektivare, vilket är vad Produktionslyftet handlar om. Vi lär ut hur världens mest effektiva företag arbetar. Genom att få ner ledtiden från order till betalning och genom att ta bort icke värdeskapande aktiviteter har Toyota blivit världsledande. Från att på 50-talet varit ett mycket litet företag är de idag världens största bilföretag med en enorm förmögenhet och vinst. Samtidigt som flera av Toyotas konkurrenter går på knäna. Lean produktion kommer ur Toyota Production System. Det går att lära sig Lean produktion. Det är lätt att förstå men svårt att leva efter. Det ställer krav på långsiktigt arbete på två plan: Först krävs en kvalificerad utbildning så att du själv förstår.

Därefter bör en utomstående expert tas in för att ställa ”rätt” frågor. Det krävs styrelsebeslut att sätta igång, och ett ständigt fokus på Lean-arbetet. Just nu kan medelstora tillverkande företag få hjälp via Produktionslyftet att sätta igång med sitt Lean-arbete. Det är en mycket bra möjlighet som jag hoppas många företag tar vara på. Samtidigt behövs det kraftfulla satsningar i många fler branscher och organisationer under många år för att Sverige fortsättningsvis ska kunna vara både ett höglöne- och lågkostnadsland.

Hans Reich • Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer