Högtryck i Hudiksvall

Notis · 2007-11-28

Den 1 november medverkade Produktionslyftet med föreläsningar och paneldebatt vid HFS, Hudiksvalls Företags Skola. Både Hans Reich och styrelseordförande Göran Johnsson (se bild, foto Charlotta Carlsson) var på plats. Dagen fokuserade på att företagen måste öka sin effektivitet för att på sikt kunna behålla jobben och klara den globala konkurrensen. Så här skrev HFS på sin hemsida efter arrangemanget: ”Eftermiddagen med Produktionslyftet har gett en enorm återkoppling! Flera företag har redan beslutat sig för att börja arbetet med att införa lean och vill utbilda sin personal i såväl filosofin som att genomföra leanspelet. Intresset är dessutom mycket stort för 7,5-poängsutbildningen och att delta i ett nätverk för djupare kunskap och inspiration i ämnet.” Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer