Hos Hannells Industrier AB händer det grejer!

Notis · 2009-11-28

I företagets eget nyhetsbrev skriver de om Hannells Väg Framåt och det arbete som pågår; tids är det tänkt att byta namn på Hannells Väg Framåt, men det får vi återkomma till. De har haft sex introduktionsdagar som de tyckte var verkligt roliga att genomföra med stort engagemang, livliga diskussioner, mängder med förslag och total uppslutning kring arbetet. Projektgruppen på ca 15 personer var även på studiebesök på Gnotec i Anderstorp, som var med i första generationen av Produktionslyftet (se bild). Hannells imponerades av deras arbete och – som de skriver i nyhetsbrevet – ”dit ska vi också nå!” Själva har de påbörjat sitt arbete med förbättringsgrupper och 5S. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer