”Hos oss händer det nu!”

Artikel · 2018-04-27

Flexator i Anneberg avslutar sitt arbete med Produktionslyftet till sommaren, men redan nu ser de hur företaget och dess medarbetare utvecklats sedan satsningen inleddes. Under resans gång har de också utsetts till Årets Lean-byggare av Lean Forum Bygg – med tanke på det och ledningens starka engagemang besökte vi dem i mitten av april och möttes av ett företag som verkligen känner av förändringens vindar!

Flexator inledde sin satsning med Produktionslyftet i slutet av 2016 i samband med att företaget fyllde 60 år. Redan från start bestämde de sig för att kalla arbetet för Flexatorlyftet och slog även fast att Flexatorlyftet skulle vara ”för evigt”. Anledningen till att de var noga med att kalla sin satsning med Produktionslyftet för Flexatorlyftet var att de vill tydliggöra ägarskapet.

Produktionslyftets programchef Birgitta Öjmertz tillsammans med VD Ola Adolfsson och Mikaela Ring vid projektering.

– Det här är vårt program, det är Flexators egen satsning som vi själva måste driva, säger VD Ola Adolfsson. Det är ingen utbildning eller projekt utan vår väg mot framtiden.

Ola har varit VD på Flexator sedan 2006 och jobbade redan på 90-talet för företaget, men arbetade i början av 2000-talet under en period som fabrikschef på Skanska. Stefan Josefsson-Palmér är ansvarig för verksamhetsutveckling och som sådan också general för Flexatorlyftet. Anders Hermansson är inköps- och logistikchef på Flexator och både Stefan och Anders har ett förflutet från mer traditionellt tillverkande industri med erfarenhet av Lean, internlogistik och materialflöden.

– Med Flexatorlyftet har vi ett system för att möta våra utmaningar, säger Stefan. Vi är inte i mål på långa vägar men det känns att vi är på rätt väg.

Kunder och medarbetare

Företaget upplevde ett antal utmaningar som de ville ta sig an, bland annat enkätresultat från kunder som visade fel trend; projekten avslutades inte tillräckligt snabbt eller till rätt kvalitet. Det hände att vissa projekt växte till surdegar trots Flexators uttalade ambition att leverera korrekt. Det gällde även medarbetarperspektivet där de har genomfört enkätundersökningar i snart 20 år och vet att det finns en förbättringspotential. De ligger på Sverigesnittet, men även här finns det en högre ambition. Det är något som kondenseras ner till arbetsglädje och lojalitet, där mycket handlar om involvering.

– Nu börjar vi känna att folk växer, implementeringen tar sin tid men nu börjar det ge resultat, säger Anders. Bara under de senaste fyra månaderna har vi sett en stor skillnad i engagemanget, det är väldigt positivt och syns tydligt.

Birgitta Öjmertz med Sune Svensson, representant för GS-facket.

Det stämmer också enligt Sune Svensson, medarbetarrepresentant för GS-facket.

– Åtminstone 70 procent av medarbetarna är med, det går inte längre att backa.

Ola ser en positiv förändring hos Flexators medarbetare bara sedan årsskiftet. Priset som Årets Lean-byggare som Lean Forum Bygg tilldelade dem har också gjort sitt till, även om satsningen inte visat några effekter på det ekonomiska resultatet än.

– Det underliggande arbetet är stort, vi går helt enkelt mot en bättre verksamhet, menar Ola. Vi har betydligt färre dåligt genomförda projekt, där vi för bara tre år sedan kunde ha riktiga dikeskörningar. Projektstabiliteten är betydligt högre och vi har idag inte längre några riktigt dåliga projektresultat.

Den berömda polletten har trillat ner efter Lean-spel och daglig styrning. De avslutar Produktionslyftet till sommaren men har förutom sina pilotområden spridit arbetet vidare till 6-7 andra grupper. Anledning till att det gått så pass snabbt är att de sett till att ha resurser på plats från start.

Vid måleriet med Hanna Jönsson till vänster och Hanna Karlsson.

– Visst är det bra att utbilda personalen men det är också viktigt att har resurserna på plats för att kunna komma igång snabbt och brett, menar Anders. Du tappar i tempo om du utbildar och sedan får vänta i två månader på att tavlorna ska komma på plats; här fanns allt på plats från dag ett.

Samtidigt så får grupperna på avdelningarna testa sig fram kring vad som behövs, där medarbetarna utvecklat de metoder som nu etablerats som standard. Det hela har landat i tavlor med två gemensamma och standardiserade fält – för säkerhets- respektive förbättringsarbete – samt ett gruppspecifikt fält. Alla tre framhåller också vikten av utbildningen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng, där Anders och en kollega var först ut. Idag har Flexator totalt åtta medarbetare som gått utbildningen.

– Det höjer både individens kompetens och vår gemensamma förmåga att dra arbetet vidare i organisationen, konstaterar Anders. På min kurs var det några deltagare som inte körde Produktionslyftet parallellt och jämfört med dem är det ett drömläge med tanke på arbetet med att få igång exempelvis daglig styrning och förbättringsarbete.

Samhälle och ägare

En annan av Flexators ambitioner är att vara en positiv kraft i samhällsbyggandet, de både vill ta och tar ett ansvar. De erbjuder praktikplatser, tar in examensarbetare och har även miljöaspekten som ett styrmedel – de ska vara ett företag som det omgivande samhället vill ha i trakten, inte ett nödvändigt ont. Kontakterna med kommunen är positiva och de arbetar uttalat för att utgöra ett verkligt stöd för skola, arbetsliv och samhälle.

Anders Hermansson, inköps- och logistikchef på Flexator, i samspråk med Birgitta Öjmertz.

– Trots att vi arbetat med detta under en relativt kort tid är det viktigt att vi framstår som en attraktiv arbetsgivare, framhåller Anders. Vi kämpar lite med vårt geografiska läge vilket är tydligast på tjänstemannasidan, så vi måste helt enkelt både presentera oss som och vara en modern arbetsgivare.

Deras engagemang – från att skicka medarbetare på utbildning och att erbjuda praktikplatser till medlemsavgifter och medial stöttning – omfattar ett brett spektrum av aktörer: Smart Housing Småland, Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University för att nämna några. Ola konstaterar också att de har en bra och stabil ägarbild med ”Ikeafamiljen” i bakgrunden, men det ställs också krav på att Flexator ska bli ännu bättre. Ikea har sedan 2015 valt att gå in som ägare med ett framåtriktat syfte där företaget mäts efter värde. Flexator har en affärsplan som de måste följa, samtidigt som ägarna är stödjande med en tydlig investeringsvilja. Sätter Ikeainfluenserna press på företaget?

– En positiv press i så fall, men det har också gjort att vi kunnat öka investeringstakten, säger Ola. De har en tydlig uppförandekod som även vi ska följa och det är något vi medvetet jobbar med. Även om det inte är exakt samma värdering som bakom våra principer så hänger de ihop med Flexatorlyftet, det är en del i sammanhanget.

Rundvandring på Flexator med från vänster Ola Adolfsson, Anders Hermansson, Birgitta Öjmertz, Produktionslyftets Lean-coach Tomas Wigerfelt och Stefan Josefsson-Palmér, ansvarig för Flexators verksamhetsutveckling.

Beträffande Produktionslyftet ser de det som ett plus att det är någon utifrån som kommer med lite obehagliga sanningar och utmaningar. De menar att det blir ett annat förtroende för någon som kommer med erfarenhet från andra företag i motsvarande situation, medarbetarna lyssnar på ett annat sätt än om det är en kollega som talar.
Att de tagit till sig Lean-tänket står utom allt tvivel och inom ett par år tror Stefan att Flexator har kunnat höja standarden utan att höja priset och att ännu mer är klart redan från fabriken. Allt kommer att gå fortare att sätta upp, de jobbar ännu smartare och attraherar fler kunder genom konkurrenskraftiga priser och hela flödet från projektering till montering är med … Även om de inte är där än så är de på god väg.

– Titta på Scania, de började sitt Lean-arbete i början av 90-talet men det var först i början av 2000-talet som det började ta fart ordentligt, avslutar Ola. Då hände det å andra sidan med besked. Hos oss händer det nu!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer