HP-Lyftet ska stärka Höörs Plåt

Artikel · 2011-11-30

Höörs Plåt i skånska Höör står inför en omvälvande utveckling. I samband med att ägaren Husqvarna flyttar delar av produktionen utomlands ska verksamheten avyttras. Som ett led i sin offensiva strategi inleder Höörs Plåt samtidigt sitt arbete med Produktionslyftet, en satsning som hade sin kick-off i oktober med en dagslång aktivitet som omfattade hela företaget.

Husqvarna i Höör bedriver utveckling och produktion inom två delområden; gräsklippare (Husqvarna och Klippo) respektive industriprodukter och vitvaror (Höörs Plåt). I oktober 2009 meddelade Husqvarna-koncernen att tillverkningen av gräsklippare ska flyttas till en ny fabrik i Polen. Denna flytt sker under 2010-2011 och efter detta kommer Husqvarna AB att avyttra Höörs Plåt. Kvar i Höör blir bland annat utveckling och produktion inom segmenten hushållsprodukter, medicin, industriautomation, villavärmeprodukter och professionell tvättutrustning.


VD Roger Klotz inleder dagens övningar med en samling i verkstadslokalerna.

Trots utmaningen med att hitta nya ägare ser VD Roger Klotz och hans medarbetare framtiden an med tillförsikt. Ett tecken på detta är den satsning de nu initierar med Produktionslyftet för att effektivisera sina processer och därmed stärka konkurrenskraften. Den 18 oktober ”sjösattes” satsningen med en heldag då den nyframtagna skriften ”HP-Lyftet – det nya Höörs Plåt” med företagets grundläggande värderingar presenterades. Ett koncept som slog väldigt väl ut.

– Det var en mycket positiv dag som engagerade många, berättar Roger Klotz. Det var i sig främst tänkt som en intresseväckare men har faktiskt redan triggat många att agera och börja tänka på annat sätt.


Företagets styrgrupp för Lean-satsningen var givetvis på plats och deltåg som stationsledare vid genomgången, från vänster: Inge Hansson (Unionen), Johan Nilsson (kvalitetschef), Arne Andersson (Ledarna), Stefan Persson (produktionschef) och Ronnie Nilsson (IF Metall). Längst till höger VD Roger Klutz. På bilden saknas marknadschef Anders Julin.

För alla som var närvarande under dagen märktes det att det finns ett stort intresse och att medarbetarna vill börja jobba enligt det sätt som introduktionsdagen handlade om; veckan innan hade samtliga fått skriften om HP-Lyftet att läsa för att förbereda sig inför dagen. Efter att alla samlats för en kortare introduktion av dagen delades medarbetarna upp i olika ”lyftgrupper”. Runt om i fabriken var sedan fem stationer riggade, var och en med fokus på en av de fem huvudpunkterna i HP-Lyftet: Kunder, Kvalitet, Flexibilitet, Respekt samt Tydliga mål.

– Det känns som att sättet som Höörs Plåt valt att introducera satsningen har skapat en bra plattform för det vidare arbetet, säger Produktionslyftets Lean-coach Lars Danielsson. Engagemanget blir tydligt i alla delar av företaget med en bred förståelse kring hur Lean ska införas.

Delar av produktions- och företagsledningen deltog som ”föreläsare” vid de olika stationerna, där dock ordet var fritt och interaktionen stor. Inga frågor var för oviktiga för att ställas. För att ytterligare spetsa till det hade företaget dessutom bjudit in en viktig kund att närvara, nämligen ABB Robotics i form av Lennart Westman och Erkki Haverinen. De agerade även värdar vid stationerna Kunder (Lennart Westman tillsammans med Roger Klotz) och Kvalitet (Erkki Haverinen med Höörs Plåts kvalitetsansvarige Johan Nilsson).


Även kundrepresentanter från ABB Robotics deltog under dagen med Lennart Westman och Erkki Haverinen. Till vänster i bilden kvalitetschef Johan Nilsson.

Det annorlunda upplägget gav alla på Höörs Plåt möjlighet att fråga om och lyssna till ett verkligt kundperspektiv, både med tanke på såväl hot och risker som möjligheter och framtidsutsikter. Det faktum att Höörs Plåt bjöd in sin kund – och att ABB Robotics villigt ställde upp – är bara det ett viktigt och insiktsfullt steg i Lean-arbetet.

– Sedan introduktionsdagen har vi genomfört Lean-spel på företaget och det är sällan jag sett en så aktiv grupp, berättar Lars vidare. Vi har även genomfört en 5S-aktivitet i pilotgruppen och arbetar på att sprida det vidare till avdelningarna, också det med ett starkt engagemang.


Översiktsbild från inledningen; alla delövningar genomfördes sedan på olika platser i fabriken.

Även Ronnie Nilsson, Lean-koordinator, operatör och facklig representant på Höörs Plåt, känner av responsen från medarbetarna. Enligt honom har inget negativt kommit fram efter introduktionsdagen. Tvärtemot, flera menar att de borde arrangera fler sådana dagar.

– Det här är något i stort sett alla uppskattar, en möjlighet att sitta ner och diskutera olika ämnen där alla får komma till tals, säger Ronnie. Vi har pratat om att genomföra något liknande igen framöver, vi får se var det landar.

Ronnie själv var en av värdarna under introduktionen med ansvar för stationen Tydliga mål. Med en praktisk övning med pappersflygplan fick han grupperna att tänka till kring saker som samarbete och standardiserat arbetssätt.

– Jag tror att folk har blivit taggade samtidigt som de har en förståelse för att det tar tid, säger Ronnie. Vi har nog skapat bra förutsättningar för Lean-arbetet tack vare detta.


Produktionslyftets Lean-coach Lars Danielsson med IF Metalls representant, tillika Lean-koordinatorn, Ronnie Nilsson.

Höörs Plåt har av förklarig anledning inte hunnit så långt i sitt Lean-arbete sedan introduktionen i oktober, men de arbetar idag efter aktivitetsplanen baserad på metodiken i Produktionslyftet. De har arbetat igenom produktionssystemet i styrgruppen, vilket är ett avgörande moment för ett framgångsrikt Lean-arbete. Engagemanget och åtagandet i ledningen ska aldrig kunna ifrågasättas.

– Nu kör vi vidare med de olika byggstenarna i grupper på alla avdelningar, där varje avdelning har stöd från en ”mentor” från styrgruppen, avslutar Roger Klotz. Med det gemensamma engagemang som alla medarbetare visar har vi all anledning att se ljust på framtiden!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer