HP Tronic i internationell Lean-media

Notis · 2014-09-29

Den 9 september publicerade The Lean Post en artikel av Linus Brodén från HP Tronic om arbetet de driver med stöd av Produktionslyftet. Rubriken var ”Structured Experiments Into the Unknown” och beskriver bland annat hur de med hjälp av Kata-metodik breddar sitt Lean-arbete över hela företaget. Artikeln (och även andra intressanta alster) hittar du på www.lean.org/leanpost. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer