HT Svarv på gång med sitt produktionssystem

Notis · 2008-01-28

Ledningsgruppen vid HT Svarv AB i Kalix har sedan tidigare en hel del material i form av exempelvis kvalitetspolicy och affärsidé att använda i sitt produktionssystem. De diskuterade detta vid ett möte den 15 januari då de slog fast sina grundläggande värderingar och principer samt vad dessa betyder för företaget. Nu följer arbetet med att slutföra denna etapp och företaget räknar med att kunna köra igång det praktiska arbetet om ca en månad. Bilden visar ledningsgruppen när de diskuterar produktionssystemet under ledning av vd Hans-Olav Norman. Mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer