Hur kan vi säkerställa att Sverige fortsättningsvis kan behålla industrin?

Ledare ·
Henry Andersson • Ordförande IF Metalls Verkstadsklubb • Cryo AB · 2014-04-24

Jag heter Henry Andersson och arbetar på Cryo AB, ett mellanstort företag i Göteborg som tillverkar tryckkärl för flytande gaser. Konkurrensen är stenhård inom vårt område och vi konkurrerar med företag utanför Sveriges gränser. Hur ska vi kunna bli mer lönsamma?

Cryo AB tog hjälp av Produktionslyftet i december 2010 och arbetar idag självständigt med Lean-verktyg som Förbättringsgrupper (FBG), 5S och Gemensamt överenskommet arbetssätt (GAS). Jag och vårt huvudskyddsombud sitter tillsammans med ett antal chefer i ledande ställning i företagets styrgrupp, där vi har delat in all personal i olika förbättringsgrupper som har till uppgift att ta bort slöserier av olika slag i vår organisation. Under 2013 genomfördes cirka 600 förbättringar och för 2014 är målet 1000 stycken.

Vår verkstadsklubb är även med i nätverket ”Hållbart arbete” som IF Metall Göteborg startade förra året. Detta nätverk arbetar med organisationsfrågor och består av verkstadsklubbar som arbetar med just detta, där vi utbyter erfarenheter om Produktionslyftets tolkning av Lean/Hållbart arbete. Bland dessa verkstadsklubbar har flera av oss tagit hjälp av Produktionslyftet, även om vi har kommit olika långt i processen. Nätverket träffas några gånger per år och besöker då varandras arbetsplatser för att utbyta erfarenheter kring Lean-arbetet på företagen. Företagen består, förutom Cryo, av Entrematic, Caterpillar, Nolato Plastteknik, ASSA OEM och Unicarrier (Atlet).

Förra året genomförde vi ett studiebesök på företaget Ostnor i Mora, som har kommit långt med sitt Lean-arbete. Ostnor tillverkar blandare eller, i vardagligt tal, vattenkranar. Företag och IF Metalls klubb har gemensamt jobbat med slöserier på ett intressant sätt och vi fick ta del av deras tankar och idéer under deras Lean-resa. Även inom den fackliga verksamheten arbetade de med att hitta olika typer av slöserier, där de bland annat har förenklat olika typer av möten som till exempel förenklad MBL-information. En informationstavla är placerad mitt i produktionen där företaget skriver ner aktuell information så att klubben vet vad som är på gång; är det något som behövs diskuteras vidare bestäms ytterligare möten.

Jag fick med mig massa tankar och idéer om hur vi skulle kunna utveckla vårt arbete på ett liknade sätt. Det är viktigt att se över hela processen från start till mål – och att vi har kompetensutbildning kontinuerligt inom olika områden så att inte konkurrenterna springer ifrån oss.

Henry Andersson • Ordförande IF Metalls Verkstadsklubb • Cryo AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer