”Huset” presenterades för alla på Heléns Rör

Notis · 2015-01-28

Den 20 januari samlades ledningsgruppen för Heléns Rör i Halmstad samt alla avdelningschefer för en lansering av HVS, Heléns Verksamhets System, i korthet kallat ”Huset”. Gruppen var så pass stor så mötet delades upp i två omgångar, förmiddag och eftermiddag. Alla delar av HVS presenterades av ledningsgruppen på ett förtjänstfullt sätt, där ett rollspel presenterades och analyserades som visade på hur produktion genomför sin dagliga styrning.

De delade även ut en gruppuppgift för hur Huset ska lanseras vidare ut i organisationen, vilket följs upp vid en träff i början av februari. En kul och inspirerande dag, där det verkligen känns att Heléns Rör har gjort sitt eget hus! Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer