IF Metall uppmärksammar utvecklingsarbetet på Stoeryd

Notis · 2023-04-24

Den 30 mars genomfördes ett överlämningsseminarium på Stoeryd AB i Tranås, som nu avslutar Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram. Företagets utvecklingsarbete har varit framgångsrikt med bred förankring bland medarbetarna – något som uppmärksammades av IF Metalls Tidningen Info tidigare under våren.

Amra Memic, IF Metalls klubbordförande på Stoeryd i Tranås, tillsammans med Daniel Jarl, vice ordförande i klubben. Fotograf: Stefan Jerrevång.

– Trivseln har ökat, arbetsmiljön är bättre, vi synliggör och löser problem som dyker upp i stället för att gömma dem, säger Amra Memic, IF Metalls klubbordförande på Stoeryd. Respekten mellan ledning och anställda är ömsesidig och kommunikation tas på allvar. Fackklubben och ledningen har samma mål; att göra företaget ännu bättre.

– Vi har startat en helt fantastisk resa där vi skapat kraft och möjlighet att fortsätta utvecklas på egen hand, säger Christer Salomonson, vd på Stoeryd.

Stoeryd tillverkar produkter, delsystem och komponenter i stål, aluminium och rostfritt stål. Under utvecklingsprogrammet har företaget infört daglig styrning i hela organisationen med fokus på säkerhet och färre fel. De upplever själva att de har nått mycket goda resultat och vid överlämningsseminariet lyfte de bland annat följande:

  • Mer ledig kapacitet i produktionen
  • Minskat spill
  • Minskad stress
  • Högre delaktighet bland medarbetarna

– Nu när programmet slutförs så är läget i företaget betydligt bättre än tidigare, bland annat avseende ekonomi och flöde i produktionen, säger David Andersson, coach i Produktionslyftet. Jag kan verkligen rekommendera ett besök på Stoeryd, de har gjort en imponerande resa som de gärna delar med sig av.

Läs Tidningen Infos artikel om Stoeryds deltagande i Produktionslyftet (pdf) →
Läs artikeln om Stoeryd på IF Metalls webbplats →
Läs Stoeryds egen summering av deltagandet i Produktionslyftet →
Kontakta Produktionslyftets coach David Andersson för mer information →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer