Imponerande produktion hos VCE i Arvika

Notis · 2008-02-28

Den 14 februari bjöd IUC Wermland in till ett Lean-seminarium i Arvika, där Volvo Construction Equipment (VCE) agerade värd. 80-talet deltagare gjorde att arrangemanget genomfördes i VCEs museilokaler bland äldre traktorer, ett uppskattat tecken på välförvaltat arv. Produktionslyftet inledde om Lean generellt och i omvärlden, innan representanter från Lars Höglund och VCE berättade om deras respektive företags utveckling. Hans Reich från Produktionslyftet var mäkta imponerad av den verksamhet som VCEs produktionsdirektör kunde beskriva, där de som mest produceras ca 180 midjelastare i veckan. Imponerande! På bilden flankeras Produktionslyftets Hans Reich av IUC Wermlands Torsten Norén (till vänster) och Bo Warg, tillika Lean-coach inom Produktionslyftet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer