Indexator engagerar sig i Produktionslyftet

Notis · 2008-05-28

Indexator hade i slutet av mars besök av Produktionslyftets Lean-coach och programdirektör för en presentation av Produktionslyftet, vår metodik samt för påskrift av avtalet. Det var ett bra möte och deltagarna från Indexator visade stort engagemang för framtida arbete. Företaget skapar en ny tjänst som ska fokuseras på Lean- och kvalitetsarbetet. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer