Industri i omvandling – hur möter jag utmaningarna?

Artikel · 2017-04-27

2017 års upplaga av Business Forum arrangerades i Olofström den 15 mars med tema ”nyindustrialiseringsstrategin – kunskapslyft industrin”. Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars, Techtank i Olofström och IUC Syd bjöd in till en kunskapsintensiv dag i industrins tecken med föreläsning från Produktionslyftet.

Moderator för dagen var Handelskammarens VD Stephan Müchler, som inledde med att ”vi vet att när det gäller produktion har vi stora möjligheter i landet om vi gör rätt”. Det var också grunden för dagens tema med fokus på nyindustrialiseringsstrategin, vilken Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartementet, kunde berätta mer om – en ny strategi som nu ska implementeras.

Christina kunde konstatera att det går bra för Sverige vad gäller produktion och sysselsättning med mer, resultaten ser bra ut i många mätningar, även internationellt. Regeringens strategi för smart industri har syftet att stötta och hjälpa näringslivet i den strukturomvandling som pågår med tanke på bland annat digitalisering, globalisering och klimathot.

Moderator Stephan Müchler från Handelskammaren med Christina Nordin från Näringsdepartementet.

– Vi har en industri som traditionellt har varit duktig på att klara strukturomvandlingar och som land har vi historiskt satsat på kunskapsuppbyggnad, fortsatte Christina. Det är något vi nu bygger vidare på och som är en viktig del av strategin att behålla vårt teknik- och kunskapsförsprång.

Visionen är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

På plats i lokalen hos Volvo Cars i Olofström stod den senaste modellen av Volvo V90
uppställd som av en händelse …

– Även om det går bra för Sverige så måste vi ha en strategi framåt, berättade Christina. Däremot kan vi inte ta vårt teknik- och kunskapsförsprång för givet. Många länder tar fram strategier för och satsar på industriell utveckling, inte minst tillväxtekonomierna som alltmer konkurrerar med kunskapsinnehåll snarare än låga löner.

Hon lyfte även Tillväxtverkets Digitaliseringslyftets stöd till små och medelstora företag för att de ska anamma digitaliseringen, liksom vikten av att synliggöra goda exempel på företag som tagit sig an utmaningarna redan. Regeringen satsar också mycket på utbildningsplatser.

– Försök få yrkesvägledarna att lyfta fram de attraktiva arbetsplatserna ni representerar och att det är ni som arbetar med att lösa morgondagens problem, avslutade Christina. Fundera också över vad ni har för kompetensbehov idag, men framförallt vad ni behöver imorgon och övermorgon – och hur ni vill att det ska gå till!

Ta betalt för det verkliga värdet

Att digitaliseringen omfattar viktiga framtidsfrågor slog Sten Grahn från Swerea IVF fast och konstaterade att beräkningskapacitet har haft en exponentiell utveckling i 120 år, en onekligen stabil trend … Den medför konsekvenser på teknik, produktion och produkter, liksom på marknad och företagsformer samt kompetensutveckling och behov.

Sten Grahn från Swerea IVF och Mälardalens högskola lyfte både positiva och
spännande utmaningar och möjligheter för framtiden.

– Vi är övertygade om att alla jobb delvis kommer automatiseras, även om alla yrken inte försvinner.

Flera forskare menar att endast ett fåtal företag inom varje bransch kommer att vara vinnare eller att det kommer att finnas små eller inga marginaler alls. Hur ska företagen hantera allt detta? Sten presenterade fyra möjliga vägval: 1. Värdeerbjudanden, 2. Digitala plattformar, 3. ”Superstar”-teknik samt 4. Automation som arbetssätt – inte som åtgärd.

– Med värdeerbjudande menas att till exempel sälja produkten ”ljus” istället för produkten ”lampa”, förklarade Sten. Eller att göra som Xerox som idag säljer kopior istället för kopiatorer. Värdet måste specificeras, något som idag är ganska luddigt, ofta avsiktligt dessutom.

Att se varor och tjänster som kostnadsposter istället för intäktskällor driver på effektiviseringen mycket kraftigt, liksom kvaliteten. Nästa steg är att titta närmare på de digitala plattformarna. Aktörer som Airbnb eller Uber med fler koordinerar egentligen bara efterfrågan och utbud av värdeerbjudanden och utnyttjar tillgängliga resurser.

– Det är själva kopplingarna som ger nya värden och återkopplingen/informationen ökar detta värde, berättade Sten. Det är mycket svårt att konkurrera med och industrin ligger långt efter. Frågan är dock inte Om det slår igenom, utan När.

– Till sist måste du se på automation som ett arbetssätt, inte en åtgärd, och alltid fråga: ”Vad är det som hindrar automation?” Du ska se det som ett led i effektiviseringsarbetet, förklarade Sten. Det gäller i alla skeden; design, informationshantering, FoU och produktion.

Ta emot medarbetarnas förmåga

Jonas Knutsson på Volvo Cars avdelning Operational Development & Communication tog sedan över podiet istället för utannonserade Gert Frick. Fokus kom därmed mer att hamna på hur de konkret arbetat med Lean och mindre på Lean som system – vilket var nog så intressant.

Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz föreläser inför 60-70 intresserade
åhörare vid Business Forum i Olofström.

– Under krisåren runt 2008 började vi på allvar fundera på vad Volvo Cars i Olofström egentligen var för något, berättade Jonas. Ford skulle sälja oss och vi hade en flamländsk chef – Geert Bruyneel – som fokuserade på att föra in Lean i vår verksamhet.

2009 fick Volvo kinesiska ägare som tidigt klargjorde att de skulle satsa på att utveckla verksamheten i Sverige. Volvo introducerade en ny varumärkesdesign – Designed Around You – med fokus på människan inklusive alla medarbetare och la även stor kraft på att anställa kvinnor, vilket skakade om organisationen en del.

– Vid innovation gäller det att använda och dra nytta av olikheter, så förutom Lean fokuserade vi på jämställdhet och mångfald, berättade Jonas. Vi har haft en fantastisk kvalitetsutveckling, en effektivisering som är bäst i klassen inom Volvo Cars. Det är helt fenomenalt, liksom engagemanget från medarbetarna, och vi har anställt nästan 800 personer sedan 2010.

Ledarskapet är avgörande; trots flera olika chefer under perioden har Volvo Olofström alltid haft en röd tråd, bland annat tack vare medarbetarnas samlade kompetens. Företaget har låtit mycket av utvecklingen utgå från ”golvet” och det är från medarbetarnas egna produktionsområden som effektiviteten byggts upp. Jonas råd till små och medelstora företag som funderar kring Lean och en satsning framåt är just att engagera medarbetarna.

– Som externt stöd skulle jag rekommendera Produktionslyftet, det ger företaget en tydlig inriktning, avslutade Jonas. Samtidigt måste det finnas en ledning som vågar och kan ta emot medarbetarnas förmåga.

Ta dig an kommande utmaningar

Det blev en bra inledning till Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz som kunde berätta att programmet varit aktivt i tio år sedan satsningen lanserades med stöd av IF Metalls Stefan Löfven och Teknikföretagens Anders Narvinger. Redan då låg detta i linje med dagens satsning på smart industri, vilket visar på verklig långsiktighet.

– Frågan är hur vi får all den nya kunskap som skapas att på riktigt leda till förändring och verkstad hos våra företag? Det gäller både teknik, ledarskap och förändringsförmåga, det är väldigt mycket som händer nu, konstaterade Birgitta.

Digitalisering förändrar arbetssätt och affärsmodeller, men det viktiga är att ha ordning på dem från start; som alltid vid förändring måste du veta vad du utgår ifrån. Allt är väldigt komplext och digitalisering liksom Lean omfattar på olika sätt alla aspekter av en verksamhet.

Arrangörerna Jenny Bramell från IUC Syd och Anders Borgehed från Techtank i
Blekinge rundade av dagen med att berätta om deras erbjudande och kommande aktiviteter.

– Arbetsmiljö, arbetsklimat och mångfald är några av dem, vilket Volvo här lyfte fram. Det gäller att inte bara acceptera olikheter utan att verkligen se dem som en fördel och kunna dra nytta av dem, framhöll Birgitta. Vi har etablerat en svensk tillämpning av Lean efter Sveriges förutsättningar och även tagit fram en metodik som erbjuder stöd för ett bredare förändringsarbete.

Produktionslyftet har bland annat lanserat ett startprogram som en introduktion till ett vidare förändringsarbete. Ett av de teman som startprogrammen arbetar med är digitalisering och konceptet har bland annat använts inom satsningen Digitaliseringslyftet som Näringsdepartementets Christina Nordin nämnde. Sverige har tappat mark i innovationsligan globalt och den svaga länken är ofta förmågan att omvandla projekt- och forskningsresultat till affärer hos företagen – hur får rätt företag tillgång till rätt forskningsresultat? Att sprida resultat är dock en sak, det måste även finnas en villig mottagare.

– Det är avgörande att innovation och förändringskraft kommer av företagens egen vilja, menade Birgitta. De ska inte göra det för att de måste, utan för att de vill – det är den bästa drivkraften!

Dagen rundades av med att Produktionslyftets Jenny Bramell från IUC Syd och Anders Borgehed, klusterledare vid Techtank i Blekinge, berättade om deras erbjudande – både regionvis och regionöverskridande mellan Blekinge och Skåne. Bland annat kunde de berätta om det startprogram med tema digitalisering som startar vecka 35 med en första träff i Olofström, en bra sammanfattning och exempel på hur deltagande företag kan ta sig an kommande utmaningar.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer