”Industrin är inte problemet utan en del av lösningen”

Notis · 2017-12-19

Den 7 december genomförde Automation Småland sin årskonferens i samverkan med Kungl. Ingengörsakademien (IVA), Produktion2030 och Region Jönköpings län. Det var ett intressant arrangemang med flera olika kopplingar till Produktionslyftet och givande föredrag kring bland annat digitalisering och möjligheterna med Smart industri.

På Kunskapsförmedlingens hemsida kan du läsa ett referat från konferensen.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer