Industrins viktiga roll i omställningen

Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet · 2022-04-07

Vi upplever just nu en omvälvande tid där pandemin har avlösts av kriget i Ukraina, med ett ofattbart mänskligt lidande och geopolitiska konsekvenser som är svåra att överblicka. Samtidigt behöver vi fokusera på den gröna omställningen, som blir allt mer brådskande.

Industrin påverkas i hög grad av förändringarna i omvärlden men har på samma gång en viktig roll att spela när vi ska ta oss an de utmaningar som ligger framför oss. För att kunna bidra med en positiv förändringskraft måste vi samverka och hjälpa varandra – nu är det extra tydligt att ensam inte är stark.

Inom Produktionslyftet är vår devis skapa kraft att förändra, vilket inkluderar såväl förmåga som vilja. Vi kan fundera på varför vi förändrar, är det för att vi måste? För att samhällskriserna tvingar oss till det, för att kunderna pressar priserna, för att tekniken som vi använder är utdaterad eller för att chefen bestämmer? Eller är det för att vi vill, för att vi ser möjligheter att använda den nya tekniken, för att vi känner att vi kan åstadkomma mer nytta och att vi tillsammans med kollegor kan påverka och skapa något som vi är stolta över?

Det går inte att bortse från måste, men ju mer vi kan hitta drivkraften i vill, desto mer kraft att förändra kan vi bygga upp. Det är något som vi nog alla känner igen – hur mycket lättare det känns att göra något som vi vill, jämfört med något som vi måste.

Nyfikenheten är en egenskap som är tydligt förknippad med viljan att förändra. Hos de många företag som jag har mött genom åren verkar arbetet fungera extra bra när det finns en öppenhet kring att inte vara färdig. Framgångsrika företag inser att de inte har alla svar och de ser hela tiden nya saker som de kan lära sig och förbättra. Det finns en stor kraft i nyfikenheten och viljan att lära nytt – arbetet går lättare och arbetsklimatet utvecklas på ett mer positivt sätt.

Den andra delen som behövs för att skapa kraft att förändra är förmåga, det vill säga att besitta rätt kunskaper och färdigheter. Den snabba utvecklingen inom industrin och samhället ställer traditionella affärsmodeller och arbetssätt på ända och gör det allt viktigare att hänga med och lära sig nya saker.

I arbetet med Produktionslyftet tydliggör och förstärker vi nu vårt fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i våra företagsprogram. Utvecklingen av dessa aspekter bygger på samma förbättringstänk som det traditionella Lean-arbetet, men målen är delvis andra eller utökade. Hållbarhetsarbetet ger nya linser i glasögonen som hjälper oss att se världen i fler nyanser. När vi känner att vi gör förbättringar för ett högre syfte så är min övertygelse att vi kan vi skapa motivation, kreativitet och drivkraft på en helt ny nivå.

Birgitta Öjmertz
Programdirektör Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer