Ingenjörer bättre på arbetsmiljö genom unikt samarbete

Notis · 2017-09-19

Nya och redan yrkesverksamma ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan Prevent och fem svenska tekniska universitet och högskolor. En av dem som medverkat vid framtagningen av webbutbildningen är Produktionslyftets tidigare regionledare Kjell Rask vid Luleå tekniska universitet.

Utbildningen ”Work and Technology on Human Terms” bygger på boken ”Arbete och teknik på människans villkor” som Prevent gett ut under många år i samarbete med några av de nu medverkande högskolorna. Nu när det blir en engelskspråkig utbildning som är webbaserad blir den interaktiv och tillgänglig på ett helt nytt sätt. För att närmare undersöka utbildningsmaterialet, som är fritt tillgängligt, är det bra att gå in på www.onhumanterms.org.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer