Insikt och inspiration från Bryssel

Notis · 2014-05-28

För cirka ett år sedan besökte Produktionslyftet EU-parlamentet i Bryssel och Veronica Gaffey, chef för utvärderingar vid Generaldirektoratet för regionalpolitik. Detta har vi nu följt upp med ett besök hos Doris Schroecker som är chef för enheten Industrial Technologies, Policy and Strategy vid Generaldirektoratet för forskning och utveckling. Genom att på detta sätt följa upp VINNOVAs och Tillväxtverkets – det vill säga Produktionslyftets finansiärers – kontakter inom EU får vi möjlighet att skapa oss en tydligare bild kring hur Produktionslyftets inriktning och arbetssätt passar in i EUs långsiktiga satsningar. Artikeln kommer att presenteras under sensommaren. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer