Insiktsseminarier med rekordbesök – 350 deltagare!

Notis · 2012-11-30


Den 16 november arrangerade MIUN och Produktionslyftet i samverkan med Lean Forum samt Sundsvalls kommun respektive Z-Group två Lean-seminarier i Sundsvall respektive Östersund. Temat vid seminarierna var Lean Healthcare, men även övergripande Lean-tankar presenterades liksom Produktionslyftets Lean-utbildning. Det kanske bästa med dagen var mixen mellan näringsliv och offentlig sektion, ungefär 50/50 bland de hela 350 deltagarna.

Möjligheten till kunskapsspridning är stor där exempelvis vårdpersonal kan gör studiebesök hos företagen och vice versa; här finns en tydlig utvecklingspotential för regionen. Stort tack till Magnus Lord (på bild med Produktionslyftets Anna Godevärn) som förgyllde seminarierna med både klokhet och humor, samt till Nord-Lock som delade med sig av erfarenheterna från sin Lean-resa. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer