Insiktsseminarium hos Alfa Laval

Notis · 2011-06-30


Över 50 deltagare medverkade vid detta seminarium som fokuserade på att visa på vad som kan åstadkommas med Lean i praktiken. Produktionslyftets Hans Reich inledde med att berätta om vad Lean är och varför det är så viktigt för svensk industri att anamma principerna. Lena Ovesson (se bild), företagare och medlem i Produktionslyftets styrelse, var nästa talare som berättade från egna erfarenheter hur det är att leda ett företag i förändring. Ett annorlunda föredrag hölls av VD Mats Malmqvist från Kockums Maskin; istället för att visa en Powerpoint så genomförde Hans en intervju med Mats.

Han betonade att långsiktigheten är mycket viktig samt hur viktigt det är med delaktighet hos medarbetarna. Ola Lovängen, Lean-koordinator på Finnveden Metal Structures i Olofström, berättade om hur deras Lean-resa startade och hur den fortsatt genom Produktionslyftet, innan Lena Prinselaar berättade om Produktionslyftets innehåll, vad det innebär att gå med och hur företagen kan anmäla sig. Avslutningsvis så berättade Gunnar Olsson, platschef på Alfa Laval, och Anders Björnsson, enhetschef, om det förbättringsarbete som genomförts på en av deras produktionslinor. Genom små och ständiga förbättringar så har de lyckats reducera ledtiden för en värmeväxlare från 18 dagar till 3 dagar; dessutom har de ökat leveransprecisionen från 80% till 97%. Mer information kring seminariet har lena.prinselaar@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer