Inspiration för en taggad pilotgrupp

Notis · 2016-10-30

Hos Saltå Kvarn i Järna har de fortsatt en taggad pilotgrupp som jobbar vidare med 5S-arbetet. Det är dock lätt att falla tillbaka varför företagets VD och Produktionslyftets Lean-coach höll ett inspirationstal för pilotgruppen om vikten av att hålla i och följa överenskomna rutiner. I slutet av oktober fortsätter arbetet med 5S enligt den lagda spridningsplanen. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer