Inspiration och långsiktighet hos NCC

Notis · 2015-05-27

NCC i Stockholm, avdelning Bostad, bryter ny mark i två olika men numera ihopkopplade pilotområden. Arbetet är krävande men inspirerande. Den pilotgrupp som arbetar med att ”plocka upp” problemställningar ute i ett byggprojekt – som i sig kanske planerades 2-3 år tidigare – för att skapa förbättrade lösningar i projekt som realiseras om ytterligare flera år, står inför ett komplicerat arbete.

Engagemanget hos pilotgrupper och ledning är dock imponerande och de är fast beslutna att verkligen skapa förändring. Halvvägs genom Produktionslyftet är energin och beslutsamheten obändig. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer