Inspiration för utbildare och coacher

Notis · 2013-03-28

Ett par gånger om året anordnar Produktionslyftet möten för våra utbildare och coacher. Den 18 respektive 19 mars genomfördes träffarna i Göteborg för erfarenhetsutbyte, metodutveckling och inspiration. Deltog gjorde förutom utbildare och coacher även programdirektör Birgitta Öjmertz, programmets ledningsgrupp och ett antal företrädare för Produktionslyftets olika regioner.

Trots att det tids- och resursmässigt är svårt att få till dessa möten så är de bland deltagarna mycket uppskattade och samtidigt viktiga för att etablera och vidareutveckla Produktionslyftets arbetssätt. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer