Inspirationen ska lysa i ögonen

Ledare · Lovisa Hamrin • Vd Herenco AB · 2014-09-29

Jag har haft förmånen att växa upp med företagsamhet och dygnet-runt-fokus på såväl affärsverksamhet som samhällsengagemang; föräldrar som agerade genom handling i företagen, en mormor som agerade ideellt i det dolda. Gemensamt var att de jobbade hårt för att åstadkomma förbättringar och det har format mig till den jag är, kanske till och med mer än jag anat. I höstas fick jag möjlighet att tillbringa en kväll med Produktionslyftets Hans Reich, där han berättade om sin och Produktionslyftets syn på företagandet och dess betydelse för både kunder, medarbetare, ägare och omgivande samhälle.

Här trillade alla bitar på plats och jag insåg varför jag trivdes så bra med dessa filosofier – det är dessa värden som jag själv har byggt upp under åren.

Inom koncernen talar vi om Herenco Way, vår version av Lean men utan stora och yviga gester. Här vill jag lyfta fram Christian Silvasti som i sitt arbete som vd för koncernbolaget Emballator Lagan Plast verkligen visat vad dessa filosofier och principer kan göra. Med sitt ödmjuka sätt har han tillsammans med medarbetare och Produktionslyftet åstadkommit underverk med samma utrustning, samma människor och samma (och flera nya) kunder – med såväl bättre resultat som arbetsmiljö som en effekt av arbetet. Jag har nu en möjlighet och ett ansvar att sprida detta vidare till andra bolag i koncernen, vilket även omfattar mediadelen. Tidningsbranschen är i sitt upplägg inte helt olik Lean; här finns också både ett affärs- och samhällsansvar, vi söker efter sanningen och strävar efter att gå till botten med problemen.

Vi ska ha kul tillsammans, med ännu större meningsfullhet, men även med ett fokus på helheten. Vi vill lyfta fram en positiv framtidsbild, vi är stolta över vad vi har vilket också ger oss en möjlighet att förändra och förbättra det som inte är så bra. Det är viktigt att vi gör det tillsammans, att vi stöttar och inspirerar varandra, samtidigt som det krävs ett kraftfullt ledarskap. Det är avgörande att alla delar visionen, vilket jag också fått bekräftat när jag nu går den Lean-kurs som erbjuds inom Produktionslyftet. Kursen ges i Karlstad och det är verkligen en ynnest att få ta del lärarnas erfarenheter, alla goda exempel och studiebesök på företag med engagerade medarbetare. Det är den inspirationen jag vill se lysa i alla medarbetares ögon.
Lovisa Hamrin • Vd Herenco AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer