Inspirationsdag hos Specma Components i Ljungby

Notis · 2015-06-24

Den 21 maj var företrädare för näringsliv och kommun på besök hos Specma Components i Ljungby för att studera deras arbete med Produktionslyftet. Talare var Produktionslyftets Hans Reich och Specmas platschef Peter Jarmin. På bilden, från vänster: Nina Karlsson (Linnaeus Technical Centre), Mats Nilsson (Swepart Transmission), Isak Eklund (Transpo AB), Tomas Riksö (Älmhults kommun), Alexander Denés (Borox), Eddie Hansson (Älmhults kommun), Göran Löfgren (Invacare), Claes-Göran Cleasson (Transpo Konstruktions AB) och Gösta Karlsson (Elme Spreader). Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer