Inspirationsträff på Kockums Maskin

Notis · 2013-05-31

Lean Lantbruk håller inspirationsträffar för lantbrukare runtom i landet och i april passade de på att studera Lean-arbetet på Kockums Maskin i Kallinge, ett av de tio pilotföretagen i Produktionslyftet. Lean Lantbruks inspirationsträff arrangerades tillsammans med LRF Konsult i Blekinge där Kockums Maskins vd Mats Malmqvist berättade om deras arbete.

”Precis som i lantbruket har man kunder med väldigt höga krav. Som underleverantör till fordonsindustrin kan man räkna med en ungefärlig prissänkning på 3 procent årligen. För att behålla vår produktion i Sverige är vi tvungna att hela tiden bli effektivare.” Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer