Inspirerande besök hos SMF

Artikel · 2016-08-30

Produktionslyftet fortsätter att fokusera på små och medelstora företag, SMF, en målgrupp där vi sett tydliga effekter hos de företag som medverkat. För att ytterligare lyfta detta bjöd Tillväxtverkets Björn Langbeck in representanter från Vinnova, Länsstyrelsen i Stockholm, Näringsdepartementet och Tillväxtverket till en rundtur till fyra mindre företag som tidigare medverkat i Produktionslyftet. Här följer en sammanfattning av andra dagen med avslutande kommentarer från Produktionslyftets ledning.

Under första dagen besökte den tio man starka styrkan företagen Öhlins Racing i Upplands Väsby samt Zetterbergs i Östervåla. Tyvärr hade Näringsdepartementets representant fått förhinder, men övriga utryckte en tydlig uppskattning över besöken. Dagen avslutades med en övernattning i Gimo, där även Produktionslyftet anslöt till sällskapet.

Andra dagen ägnades åt två företag i Roslagstrakten, Roslagsgjuteriet och Roslagsverkstäder. Det första stoppet gjordes vid gjuteriet där VD Christer Ek hälsade alla välkomna till Herräng. Han inledde med att konstatera att det var både roligt och stimulerande med besök från så många och olika organisationer och riktade också ett tack till arrangören Björn Langbeck. Roslagsgjuteriet ingår i en industrigrupp med tre gjuterier, Nötudden Casting Group, där detta gjuteri består av en relativt liten organisation med knappt 60 personer på företaget.

Hela gänget från rundturen på plats hos Roslagsgjuteriet, högervarv från vänster:
Karin Rydén (Tillväxtverket), Johnny Kjellström (Länsstyrelsen Stockholms län),
Gunilla Thorstensson (Tillväxtverket), Ida Langborg (Vinnova), Stefan Nordin (Tillväxtverket),
Björn Langbeck (Tillväxtverket), Tero Stjernstoft (Vinnova) och Margareta Groth (Vinnova).

– Jag började som tillfällig VD 2007 men insåg vilken otroligt intressant miljö det är att jobba i, varför jag blev kvar, berättar Christer. Här är det verkligen personalen som utgör företaget med sin kunnighet och sitt hantverk, vilket är vad vi lever av.

Till den inledande presentationen hade Christer även med sin fabrikschef Hans Andersson som varit på företaget i drygt 20 år och arbetat med i stort sett allt; från formning och gjutning till efterföljande bearbetning samt som arbetsledare. Efter arbetet med Produktionslyftet utsågs han till fabrikschef.

Innan Produktionslyftet hade Roslagsgjuteriet inte någon större medvetenhet om Lean. De konstaterade att de hade svårt att få upp sin leveranssäkerhet – som då pendlade mellan 65-90 procent – och de producerade mycket mot lager, försökte producera så stora batcher som möjligt med samma järnkvalitet; felinventering, felprioritering vid produktion samt enormt mycket bundet kapital och en ledtid på cirka 17 veckor. Till sist övertygades de om att söka till Produktionslyftet.

Satsningen var väl förankrad från högsta ledningen där en styrgrupp på 12 personer etablerades som också fick en djupare Lean-utbildning. Samtlig personal genomgick lego-spel och Hans samt försteman Håkan Albinsson gick Lean-kursen. Coachningen från Produktionslyftet drogs igång i mitten av 2012.

Bland deras kunder hitta vi exempelvis Sandvik, Atlas Copco, Alfa Laval och Tetra Pak. Deras största kund är dock Emhart Glass som beställer många precisionsdetaljer och pilotprojektet inom Produktionslyftet omfattade en glasmaskin till Emhart Glass; många detaljer kommer från gjuteriet för att sedan bearbetas och levereras av Roslagsverkstäder. 64 ämnen produceras som sedan bearbetas till över 750 olika varianter, men de hade dessvärre dålig leveranssäkerhet, problem med prioritering och överproduktion samt dåligt samarbete mellan avdelningarna. De satsade mycket på att etablera arbetet hos medarbetarna och började med pulsmöten.

Idag har de helt slutat tillverka mot lager, endast mot kundbehov, och arbetar med daglig Kanban-styrning av kärntillverkningen. Utan att öka produktionstakten uppnådde de 100 procent leveranssäkerhet. Andra resultat var ökad flexibilitet tack vare daglig styrning, lägre kassation, minskat lagerutrymme samt kraftigt sänkt lagervärde.

Hans Andersson, fabrikschef på Roslagsgjuteriet.

– Från att vi har haft det trångt har vi idag inga problem med utrymme, säger Christer. Lagervärdet har sjunkit drastiskt och är egentligen ännu lägre än vad saldot visar; i datorn redovisas även det som ligger för bearbetning hos Roslagsverkstäder som lager.

I produktionen ”sitter” arbetet fortfarande väldigt bra och är stabilt, men förbättringsarbetet har stannat av en aning. Anledningen till detta är att de har haft för mycket att göra; allt finns kvar men orken för att dra igång det saknas.

– I och med Produktionslyftets avslut kom lite av känslan av att ett ”slutdatum” passerats och examen var klar, berättar Hans. Kanske krävs det ett fortsatt stöd eller press på företaget, en långsiktig plan tillsammans med Produktionslyftet som kan följas av Lean-koordinatorn?

Christer menar att det även vore bra att arrangera träffar med andra Lean-företag; det är lätt att vara nöjd med vad som åstadkommit, men hur kan arbetet drivas vidare? Skulle de kanske kunna pusha varandra? Christer slår även fast att kostnaden för en medverkan i Produktionslyftet inte var någon avgörande faktor.

I centrum: Försteman Håkan Albinsson vid Roslagsgjuteriet.

– Vi har fått så mycket mervärde än ”bara” produktions- och kompetensutveckling, säger Christer. Vi jobbar tillsammans, vi har en helhetssyn och dessutom har vi roligt tillsammans. Vi har en helt annan företagskultur idag och för detta var arbetet med Produktionslyftet avgörande.

Efter lunch bar det sedan av mot Hallstavik och Roslagsverkstäder. Här hörde de för första gången talas om Produktionslyftet vid några mässbesök under 2011 och 2012. De var även i kontakt med ett tidigare Produktionslyftsföretag, Tebex Cable Assemblies i Norrtälje, och allt var frid och fröjd – förutom att de var för små för ett deltagande. Efter avstämning med Produktionslyftet beslutades dock om ett anpassat upplägg för mindre företag som kördes parallellt med Roslagsgjuteriet.

– Vi utsåg en komponent, deflektorer till glasmaskinen som Roslagsgjuteriet nämnt, där vi fokuserade på att förbättra leveranssäkerheten, berättar Roslagsverkstäders VD Andreas Thoresson. Deflektorer är ”kanalsystemet” för smältan i en glasmaskin, där vi fräser och bearbetar detaljen från gjuteriet. Det är en strategisk viktig produkt både för kunden och för oss.

Andreas äger företaget tillsammans med sin bror Jonas Thoresson sedan 2003. Deras far Lennart startade företaget då han såg en möjlighet att driva verkstaden vidare när gjuteriet renodlade sin verksamhet. 85-90 procent av omsättningen kommer från Roslagsgjuteriet, vilket gör dem till en både viktig kund och samarbetspartner. De har ett 15-tal anställda och omsätter cirka 15 miljoner kronor.

”Vi har det bra, vi här bak i bussen …”

– Tidigare hade vi lager med ämnen och halvt bearbetade deflektorer, vi planerade att bygga ut för att få plats med alla pallar, berättar Jonas. Med Produktionslyftet, efter en lång diskussion, bestämde vi oss för att börja köra kundorderstyrt – vilket vi fortfarande gör.

Av deflektorerna finns det cirka 200 varianter där de tidigare hade ett lagersystem som de bearbetade och lade på hyllan efter uppskattad förbrukning; vid beställning tog de ner dem och monterade. Allt kördes efter vad de ”trodde” skulle beställas. Det innebar att de först körde överproduktion mot lagret, för att sedan göra brandkårsutryckningar för att få fram det som saknades …

Idag kör de det som ligger en vecka fram i tiden; tidigare var batcherna på 20-30 stycken, nu är det 4-8 per batch och allt de producerar monteras och levereras samma vecka. De får ämnen två veckor före leverans och under andra veckan har de fram till fredag på sig att leverera. Eftersom gjuteriet jobbar på samma sätt så får de exakt rätt kvantitet, istället för att ta ett antal ur en större pall och hålla redan på hur många som var kvar.

De är naturligtvis ISO 9001-certifierade, vilket är viktigt med tanke på försäljning och marknadsföring. Även det faktum att de har medverkat i Produktionslyftsföretag är något de gärna framhåller.

Margareta Groth från Vinnova i samspråk med värdarna på Roslagsgjuteriet och
Roslagsverkstäder.

– När vi träffar andra sådana företag så förstår vi varandra bra och även de som inte varit med uppskattar alltid vår medverkan i Produktionslyftet, säger Anderas. Vi har liknande processer och flöden som etablerade Lean-företag.

Andreas framhåller vikten för små företag av att ”jacka in” på rätt sätt i de större företagen eftersom de är ofta en förlängning av deras produktion; det måste stämma med tanke på flöden, processer, dialog. Svensk industri är så mycket mer än de stora företagen, vilka är beroende av kunniga leverantörer som inte bara ska leverera produkter utan även nya lösningar.

Leveranssäkerheten och flexibiliteten som de önskade har uppnåtts och idag har Roslagsverkstäder kunnat gå vidare mot nya utmaningar. Deras kortserietillverkning i stora antal med ett stort antal variationer baserat på samma grundprodukter gör det svårt för kunden att byta leverantör.

– Vi kan inte nog betona betydelsen av Produktionslyftet för ett litet företag som oss, avslutar Andreas. Vi hade förmodligen inte, åtminstone inte i denna form, funnits idag utan det arbetet. Dessutom får man den personal man förtjänar och här har arbetsklimatet aldrig varit bättre!

Veckan efter rundresan samlades Produktionslyftets styrelse i Mölndal, där bland annat fokuseringen på små och medelstora företag, SMF, diskuterades. Programmets inriktning fokuseras ytterligare mot SMF, vilket i sig är en utmaning, samtidigt som det var mycket inspirerande att höra hur väl arbetet gått hos de företag som besöktes på rundresan.

Tre uppskattade värdar: Jonas Thoresson (Roslagsverkstäder), Christer Ek (Roslagsgjuteriet)
och Andreas Thoresson (Roslagsverkstäder).

– Vi har gått igenom 230 företag, men det finns cirka 3000 inom samma målgrupp, konstaterar styrelseordförande Göran Johnsson. Hur växlar vi upp?

Vi står inför en utmaning gällande hur programmet ska utvecklas, samtidigt som vi tar tillvara på det vi åstadkommit och fortsätter det arbete som påbörjats. Vi vill använda och anpassa metodiken till olika områden – digitalisering, automation, cirkulär ekonomi … – där vår tro är att det krävs en viss Lean-mognad för att verkligen kunna ta nästa steg. Det är inte lätt, men det är utmaningar som gör att programmet utvecklas. Eller som Göran sa: ”Jag vet att vi kommer att lyckas, men jag vet inte hur …”

Under hösten öppnar vi upp en ny möjlighet med instegsprogram där vi kommer att arbeta i nätverk bestående 4-6 företag. Förutsättningen är att de ligger nära och att de kan arbeta med en gemensam tidsplan. Vi erbjuder även ett mindre antal tidigare Produktionslyftsföretag möjligheten att medverka en gång till i en fördjupningsresa som då ska ha ett tydligt tillväxtmål. Dessutom kommer vi fortfarande att ha ett antal subventionerade platser för deltagande i ”reguljära” Produktionslyftsresor, men dessa är liksom övriga subventionerade platser endast riktade till SMF.

– Den lite hårdare EU-definitionen för SMF som vi ska använda gör målgruppen lite snävare än tidigare, förklarar programdirektör Birgitta Öjmertz. Samtidigt vill vi framhålla att det alltid finns en möjlighet för andra och större företag att söka till Produktionslyftet och göra sin resa på egen bekostnad.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer