Inspirerande företagsbesök

Notis · 2012-09-27


Programstyrelsen och finansiärernas handläggare passade vid sitt senaste möte på att besöka Öhlins Racing, där de bland annat inspirerades av att höra hur en nyligen introducerad Kanban-tavla tagits fram tillsammans av lager- och produktionspersonal och hur positivt resultatet blivit för båda parter. Under dagen pågick också Lean-spel för delar av personalen under ledning av Produktionslyftets Lars Danielsson. Programstyrelsen var väldigt positiva och inspirerade efter besöket, vilket inte minst hördes på alla frågor och kommentarer. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer