Inspirerande med testbäddar på Swerea IVF

Notis · 2018-04-25

Den 19 april genom Produktionslyftet i samverkan med IUC-nätverket och GTC ett inspirationsseminarium på Swerea IVF i Mölndal. Temat var ökad konkurrenskraft och förnyelseförmåga med inledande presenationer av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Dan Carlsson. De 35 till 40 deltagarna fick också expertföredrag om automation (Magnus Widfeldt, Swerea IVF), additiv tillverkning (Emil Johansson, Swerea IVF) och smarta fabriker (Johan Bengtsson, GTC/Karin Wilson, Swerea IVF). Dessa följdes upp med en indelning i tre grupper som sedan fick varsin rundvandring på Swerea bland deras testbäddar inom respektive område. Som en kommentar löd: ”Storslaget!” Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer