Inspirerande möten på Scanautomatic & Processteknik

Notis · 2016-10-30

Budskapet ny teknik och nya arbetssätt stod i fokus när Swerea IVF mötte besökare vid de expansiva industrimässorna Scanautomatic och Processteknik – i år för första gången med över 10 000 besökare och fler än 300 utställare. Swerea IVFs monter lockade med flera additivt tillverkade komponenter i metall, plast och keramik, vilket öppnade för dialoger om framtidens fabrik med attraktiva arbetsplatser, automatisering och digitalisering i de industriella flödena.

Besökare inbjöds också att veta mer om ”Framtidens material” vid höstens seminarier hos Swerea. Särskilt glädjande var att flera företag som deltagit i Produktionslyftet stannade upp för ett samtal om nuläge och framtid för utveckling av produkter och produktion. Vid konferensen Automation Summit, som hölls första mässdagen, medverkade också en för Produktionslyftet känd och framgångsrik profil, nämligen Christian Silvasti, VD för Emballator Lagan Plast. Christian höll ett mycket uppskattat tal om Lean ledarskap (se intilliggande notis). Bilden visar från vänster Anders Ek (Flexlink) med Roger Lundin och Seyed Hosseini från Swerea. Mer information har magnus.widfeldt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer