Inspirerande om underhåll

Notis · 2017-11-02

Euromaint i Luleå och Umeå arbetar med Fas 1 i Produktionslyftets 18-månadersprogram. Den 4 oktober var det studiebesök på Smurfit Kappa i Piteå, ett företag som tidigare har genomfört Produktionslyftets 18 månadersprogram på ett framgångsrikt sätt. Här fick besökarna ingående se – och inspireras av – hur de arbetar på underhållssidan, där de har en mycket bra daglig styrning som driver förbättringsarbetet framåt. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer