Inspirerande studentintresse för Lean

Notis · 2017-05-24

I mitten av april deltog Produktionslyftets Johanna Strömgren som en av föreläsarna vid en innovationskonferens anordnad av MITC. En av åhörarna var studenten Johanna Colling vid Mälardalens högskola som går kursen ”Processer för värdeskapande”.

Vid en kontakt mellan de båda Johannorna bad studenten om att få använda delar av text och bilder ur presentationen och skrev bland annat så här: ”Som ingenjörsstudent är begreppet Lean ingenting nytt, men jag vill bara applådera när jag hör Johanna berätta om individens plats i Lean.” Alltid lika inspirerande med tidiga Lean-insikter! Mer vet johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer