Intensivt arbete kring Produktionslyftets fortsättning

Notis · 2009-11-28

Inför en eventuell förlängning av Produktionslyftet pågår ett intensivt arbete på många håll. Under vecka 48 hade Produktionslyftets styrelse ett möte där denna punkt givetvis diskuterades. På bilden ses delar av styrelsen, från vänster: Anders Rydahl (Electrolux), Max Fagerstedt (IF Metall), Lena Ovesson (Nossevo Invest) samt vår senaste styrelsemedlem Robert Dubois (Scania). I motljus skymtar Jan-Ove Palmberg (Linköpings universitet). Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer