Intensivt arbete med produktionssystem hos Nolato

Notis · 2009-09-28

Nolato Cerbo i Trollhättan har nyligen genomgått Lean-introduktion för ledningen med positivt engagemang. Positivt är också att företaget har skickat tre medarbetare på Lean-kursen på Chalmers. Företagsledningen med VD, kvalitetschef, produktionstekniker och operatörer närvarade vid workshopen, där ett underlag växte fram under två halvdagar. VD presenterade företagets affärsidé och vision, där frågor ställdes kring vad som saknades och vad som borde kompletteras. Ledningen fick en hemläxa att arbeta vidare och forma ett utkast till sitt produktionssystem. Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer