”Intensivt, inspirerande och j**ligt givande”

Notis · 2018-12-20

Hos Safeman AB i Olofström går arbetet med Produktionslyftet verkligen framåt, vilket citatet från en person i styrgruppen inte minst visar. Deras diskussioner och beslut leder arbetet framåt vilket gäller både fortsatt drivning av förändringsresan och spridning av de pilotområden de testat under Fas 2 – mycket positivt! En del av ”hemligheten” är samsyn, att fokuserat diskutera och komma fram till beslut, där företaget har gjort tydliga framsteg. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer