Intressant och välbesökt på FFIs programkonferens

Notis · 2014-11-28

FFIs konferens den 6 november lockade flera hundra deltagare, däribland Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson, som varit mycket aktiv från MERA-programmet och framåt till FFI. Temat för dagen var ”Vision, trender och internationell utblick!” och FFIs programledare Eva Schelin sparkade igång programmet med en kavalkad av lyckade projekt från 2009 och framåt.

Projektansvariga för de 16 utvalda projekten fick en minut var för sin presentation, vilket de klarade med glans. Bland de ansvariga hittade vi bland andra Magnus Widfeldt och Lars Medbo från Swerea IVF och Chalmers respektive, båda också aktiva inom Produktionslyftet. Totalt har FFI startat närmare 650 projekt, varav 385 är avslutade, alla med programmets grundsyften i åtanke: Miljöpåverkan/energi, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer