Introduktion av Nimo-Verkens produktionssystem

Notis · 2008-09-28

I mitten av september presenterades Nimo-Verkens produktionssystem för samtliga anställda i samband med en dragning om Produktionslyftet. Ca 70 personer var närvarande och direkt efter presentationen togs kalendrarna fram för fortsatt planering. Det bestämdes att arbetet med det fullständiga produktionssystemet ska fortsätta internt med ett nästa möte i mitten av oktober. Då fortsätter även arbetet med att lägga upp en fortsatt handlingsplan. Mer vet malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer